O zneužití práva 18. – 19. června 2015

Export > ICAL

Konference je věnována fenoménu zvláštního druhu: zneužití práva je označením pro výkon subjektivního oprávnění nemravným, odsouzeníhodným, nepoctivým způsobem, mnohdy na základě nepřípustného, nesprávného či účelového výkladu práva objektivního. Specifikem zneužití je jeho jakási amébní, obtížně postižitelná povaha. Samotné subjektivní právo, o jehož nepoctivý výkon jde, je řádně nabyté, nezpochybnitelné oprávnění. Podstatou zneužití není však právo samotné, nýbrž jeho výkon. K nejasnostem přispívá i problematická hranice mezi zneužitím a dalšími jevy, jakými jsou obcházení zákona či šikana. Sporná může být míra neférového výkonu, jež je relevantní pro odepření ochrany (viz čl. 2 odst. 2 švýcarského ZGB či § 8 českého OZ – „zřejmé zneužití“). Neprobádaný je i obtížně zjistitelný vztah k dobrým mravům, dobré víře nebo dokonce veřejnému pořádku.

Datum a místo konání: 18. – 19. 6. 2015, Právnická fakulta UK, přízemí, místnost č. 38, 18. 6.: 8.45 – 18.00; 19. 6. 9.00 – 18.00.  Simultánní tlumočení čj, fj, vstup volný.

Registrace, informace

Ludmila Nováčková, e-mail: novackov@prf.cuni.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *