Objektivní odpovědnost, předvídatelnost a non-cumul jako právní transplantáty v rekodifikaci občanského práva v Maďarsku, Rumunsku a České republice

Export > ICAL

Přednášející: Doc. Dr. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť.

V poslední době kodifikovaly tři bývalé socialistické státy své občanské právo. Občanský zákoník Rumunska nabyl účinnosti 11. října 2011, český NOZ 1. ledna 2014 a maďarský občanský zákoník 15. března 2014. Přednáška s soustředí na možné přístupy k tomuto problému s ohledem na klíčové otázky smluvní odpovědnosti a na vztah smluvní a mimosmluvní odpovědnosti za škodu, tedy na možnost konkurence nároků, respektive tzv. klauzuli non-cumul.

Přednáška v angličtině.

2017-05-29 AF

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *