Očekávání bezpečnosti výrobku a škoda způsobená vadou výrobku

Export > ICAL

Přednášející: JUDr. Jiří Hrádek

Směrnice o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zavedla posuzování vadnosti výrobku na základě očekávání ve vztahu k jeho bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník toto pravidlo nepřevzal přesně a jednoznačně, bude předmětem výkladu analýza celkového pojetí pravidla, identifikace rozhodné osoby i stanovení účelu, k němuž má být výrobek použit. Výklad bude zasazen do kontextu evropské a české úpravy bezpečnosti výrobku a zejména pak ustanovení § 2939 a násl. občanského zákoníku.

 

2018-05-24 JH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *