Ochrana osobnosti v Common law

Export > ICAL

Přednášející: JUDr. Eva Ondřejová
Přednáška představí komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systémech common law, zejména v právu anglickém, zemí Commonwealthu, USA a Kanady, která doposud nebyla zpracována pro potřeby české odborné veřejnosti. Zaměří se na teoretickou koncepci institutu ochrany osobnosti v common law a její základy. Možné globální zásahy do osobnostních práv vyžadují znalost úprav rozdílných států, zejména systému angloamerického. Konečně prostřednictvím rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva se tyto systémy začínají prolínat i v oblasti ochrany osobnostních práv a prvky common law se dostávají do právních řádů a judikatury kontinentálního práva, včetně České republiky.

2016-12-01-eo-ochrana-osobnosti-v-common-law-ve-srovnani-s-ceskym-pravnim-radem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *