Odčinění imateriální újmy v českém právu

Export > ICAL

JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Odčinění imateriální újmy v českém právu bylo možné i podle předchozí soukromoprávní úpravy; kromě občanského zákoníku to umožňovaly i jiné právní úpravy. Podle „nového“ občanského zákoníku se s účinností od 1. 1. 2014 rozlišuje majetková újma, tj. škoda a nemajetková újma; náhrada nemajetkové újmy je možná jen v případech dohodnutých mezi stranami nebo stanovených v  zákoně. Referát rozebere případy, kdy škůdce stíhá povinnost odčinit i nemajetkovou újmu, problematiku oprávněných osob, stejně jako zákonná kritéria pro náhradu újmy. Dále zmíní jednotlivé možnosti náhrady či odčinění nemajetkové újmy (včetně peněžité náhrady).  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *