Odpovědnost podniků za porušení základních lidských práv v dodavatelských řetězcích

Export > ICAL

prof. Karsten Thorn, Bucerius Law School, Hamburk

Přednáška vychází z tragických zkušeností otrockého vykořisťování zaměstnanců pracujících v dodavatelských řetězcích, které vedlo i k mnoha úmrtím a podstatnému zhoršení životních podmínek. Proto několik členských států EU přijalo specifickou úpravu a na unijní úrovni byl z podnětu Evropského parlamentu Komisí připraven návrh směrnice, který sice ve svém celku přesahuje míru ochrany národních úprav, oprávněná očekávání však neuspokojil. Přednáška se zabývá problematikou osobní a věcné působnosti lidskoprávní ochrany. Analyzuje míru této ochrany a tedy otázku, zda jsou relevantní národní, mezinárodní či evropské standardy. Zkoumá též sankce za porušení základních práv, a to jak v oblasti práva veřejného, tak soukromého. Autor pak předkládá vlastní řešení.

 

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *