Podstatná změna okolností: cesta k soudcovské změně smlouvy v postcovidových časech

Export > ICAL

Tomáš Troup. Přednáška v rámci Fór CPK, připojení přes Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/97362750267

Podstatná změna okolností, coby právní institut umožňující prolomit zásadu pacta sunt servanda, stojí zpravidla stranou pozornosti (kupříkladu v občanském zákoníku z roku 1964 nebyl obecně vůbec upraven). V mimořádných časech, mezi něž nepochybně patří i ty současné, však nabývá mimořádného významu. Předmětem přednášky bude obecná analýza tohoto institutu coby cesty k soudcovské změně smlouvy, a to s přihlédnutím k zahraničním úpravám a taktéž k procesním aspektům, které jsou s jeho aplikací spojeny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *