Pojem kreačního práva a jeho vztah k institutu námitky

Export > ICAL

prof. Luboš Tichý, PF UK,

Předmětem přednášky jsou dva instituty, jež si zasluhují bližšího zpracování. Kreační právo je oprávnění založit nebo blíže obsahově vymezit, změnit či zrušit právní vztah mezi oprávněným a druhou osobou. Jedná se o subjektivní právo, jehož výkon spočívá v jednostranném projevu vůle adresovaném druhé straně. Druhem kreačního práva je institut námitky, kterou referent chápe jako jednostranný projev vůle obranného charakteru, jenž svými účinky může v rozdílné míře omezit výkon obligačních subjektivních práv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *