Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody – srovnání mezi CISG a úpravou v německém a evropském právu

Export > ICAL

Přednášející: prof. Ulrich Magnus, Hamburk.

Prostředky právní ochrany, zejména náhrada škody jsou v případě porušení smlouvy jádrem obligačního práva. Díky CISG existuje jednotná úprava mezinárodní kupní smlouvy globálního významu a působnosti. Navíc vedle toho Evropská unie připravila speciální úpravu práva kupní smlouvy (CESL), která je v současné době transformována do specifického nástroje vhodného pro digitální trh. Přednáška se bude zabývat tímto vývojem a porovná tyto úpravy s úpravou v německém právu.

(v němčině s překladem)

2017-05-11 UM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *