Poslední vývoj náhrady škody v unijním kartelovém právu

Export > ICAL

Prof., Dr. Wulf-Henning Roth, Univerzita Bonn,

Rozsudek SDEU ve věci Courage v Crehan z r. 1991 znamenal určitý přelom ve vývoji práva hospodářské soutěže, neboť připustil jeho usměrňování prostřednictvím soukromo-právního vynucování nároků na náhradu škody způsobené kartelistou. Toto rozhodnutí mělo za následek nejen existenci celé řady soudních řízení v jednotlivých členských státech, vyvolalo rozsáhlou diskusi v akademických kruzích, ale vedlo i k přijetí směrnice 2014/104/EU (dále Směrnice) upravující režim nároků na náhradu škody vyvolaných porušením unijního soutěžního práva. Předmětem přednášky je hledání odpovědí zejména na otázky souladu Směrnice s primárním unijním právem a problematiky měřítka pro posuzování právnosti některých pravidel Směrnice. Přednáška se zabývá problematikou žaloby na náhradu škody jako možným autonomním právním prostředkem nápravy a jeho mezemi v pojetí Směrnice. Konečně shrnuje odpovědi na dané otázky a představuje tak vlastní řešení této velmi významné soutěžně-právní problematiky.

V angličtině

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *