Prameny smlouvy (Právní normy a normativní instituty)

Export > ICAL

Luboš Tichý. Fórum CPK, připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

A.       Přehled

I. Pojem

  1. Dvojí smluvní právo? Lex contractus jako „autonomní“ právo a zákonné právo jako heteronomní systém
  2. Míra závaznosti (kogentnosti) právních norem. Kogentnost dispozitivních norem?
  3. Problematika tzv. kautelární jurisprudence (zvyk, zvyklost, usance, všeobecné obchodní podmínky, praxe stran, standardizované klauzule, Trade Terms a Incoterms)

II. Typologie pramenů smlouvy podle jejich tvůrce

  1. „Státní“ (tzv. heteronomní) právo národní a nadnárodní
  2. „Nestátní“ právo

a) Nadnárodní modely nestátního práva

b) Zvykové právo a normativní instituty

c) Smlouva jako „vlastní“ pramen

III. Platnost (závaznost, kogentnost) pramenů a její test (soudní kontrola)

  1. Státní právo
  2. Nestátní právo
  3. „Autonomní“ právo

B.        Zvyklosti a jiné normativní instituty

  1. Obecně: a) zvyklost, její znaky (praxe, relevantní trvání, přesvědčení o relevanci), určování zvyklostí, vztah k pozitivnímu právu a konkurence zvyklostí, jejich typologie a následky; b) ostatní normativní instituty (zvykové právo, lex mercatoria, usance, standardizované smluvní klauzule a tzv. smluvní zvyklosti, VOP, CISG, Trade Terms a Incoterms)
  2. Problematika občanského zákoníku – § 556 odst. 2 a § 558

a) Zavedená praxe stran v § 556 odst. 2

b) Právní styk s podnikatelem v § 558 odst. 1

3. Zvyklosti v § 558 odst. 2

a) obecně; b) zvyklosti v odvětví; c) rozpor s ujednáním stran a zákonem; d) přednost před dispozitivním ustanovením; e) znalost a srozumění

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *