Předmět darování – co může a nemůže být de lege lata předmětem darování – vybrané otázky

Export > ICAL

Přednášející: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

Platná úprava se vrátila ke koncepci širokého pojetí věci, jak ji znal rakouský ABGB (srov. § 489 obč. zák. 2012). A priori může být darováno vše, co je rozdílné od fyzických a právnických osob a co slouží potřebám lidí. Složitější je však otázka darování obchodního závodu. Z hlediska občanskoprávní úpravy vyvolává darování obchodního závodu v tomto kontextu ještě jednu podstatnou otázku. Je možné někoho obdarovat dluhem, resp. dluhy, které s obchodním závodem souvisí? Zejména touto problematikou se bude referát zabývat.

2016-12-15-d-elischer-predmet-darovani

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *