Předvídatelnost ve smluvním právu

Export > ICAL

Přednáší: prof. Luboš Tichý.

Předvídatelnost je od příčinné souvislosti sice kategorie odlišná, může však významným způsobem korigovat výsledky faktické kauzality. Tak například čl. 7.4.4 PICC, ale též čl. 74 CISG nebo čl. III.-3: 703 DCFR (4.503 PECL) omezují povinnost k náhradě pouze na tu škodu, která byla předvídatelná při uzavření smlouvy. Předvídatelnost je tedy součástí mechanismu přičítání škody ve smluvních vztazích; lze ji považovat i za určitý výraz doktríny o ochranném účelu. Přednáška se soustředí na základní otázky tohoto institutu a jeho možné uplatnění v českém soukromém právu.

2016-11-10 LT, Předvídatelnost ve smluvním právu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *