Principy smlouvy

Export > ICAL

Luboš Tichý. Přednáška on-line, připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

A. Úvod. Systém smluvního práva a význam zásad

 1. Pojem
 2. Prameny základních zásad
 3. Význam a cíl
 4. Systém a obsah základních zásad. Vzájemné vztahy uvnitř zásady a mezi jednotlivými zásadami
 5. Základní zásady, zákon a smlouva
 6. Vyvažování

B. Systém základních zásad

I. Svoboda

 1. Sebeurčení individua a souhlas
 2. Dispozitivnost soukromoprávních norem
 3. Vigilantibus iura scripta sunt

II. Jistota

 1. Legitimní očekávání
 2. Transparentnost
 3. Ochrana dobré víry
 4. Ochrana třetích
 5. Prevence

III. Efektivita

 1. Zákaz obcházení smlouvy a zákona
 2. Minimum formálních a procedurálních restrikcí
 3. Omezení materiálních předpokladů
 4. Adekvátní prostředky nápravy
 5. Ekonomické priority

IV. Spravedlnost

 1. Vyvažování a ekvita
 2. Dobré mravy
 3. Rovnost stran
 4. Zákaz zneužití

C. Výklad některých základních zásad

 1.  Dobrá víra, good faith and fair dealing, poctivost
 2. Dobré mravy
 3. Reasonableness
 4. Přiměřenost
 5. Loajalita a spolupráce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *