Promlčení práva na náhradu škody v soutěžním právu

Export > ICAL

JUDr. Petra Pipková

Za účelem účinného vymáhání soutěžního práva byla v členských státech EU mj. přijata i speciální úprava promlčení. Jedná se o koncepci, která se do určité míry odklání od dosavadního chápání či principů souvisejících mj. i s principem právní jistoty. Česká úprava jde v tomto navíc ještě poněkud dále. Určité meze však překročil i SDEU, který požaduje aplikaci principu efektivity i na starší úpravu promlčení, čímž prolamuje právní jistotu.

Vzhledem k epidemiologické situaci je možné vyslechnout přednášku on-line, viz link

https://cuni-cz.zoom.us/j/96277854274?pwd=cGlJblZwdzlWQjJYeTdHUHE2YzRiUT09

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *