Promlčení práva na náhradu škody v soutěžním právu

Export > ICAL

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA

JUDr. Petra Pipková

Za účelem účinného vymáhání soutěžního práva byla v  členských státech EU mj. přijata i speciální úprava promlčení. Jedná se o koncepci, která se do určité míry odklání od dosavadního chápání či principů souvisejících mj. i s principem právní jistoty. Česká úprava jde v tomto navíc ještě poněkud dále. Určité meze však překročil i SDEU, který požaduje aplikaci principu efektivity i na starší úpravu promlčení, čímž prolamuje právní jistotu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *