Reforma francouzského Code civil

Export > ICAL

Přednášející: prof. Hans Jürgen Sonnenberger (Mnichov).

Ve Francii se stalo 1. října 2016 účinným nařízení (ordonance) z 10. 2. 2016 o reformě obecného smluvního práva a obligačních závazcích. Tato úprava znamená reformu a modernizaci příslušných partií Code civil, které platily od roku 1804 beze změny, a integruje tak do nyní platné úpravy judikaturu a nauku, které platnou právní úpravu obligačních vztahů rozvíjely. Přednáška představí charakteristiku a základní rysy této reformy.

Přednáška a diskuse se uskuteční v němčině, se simultánním překladem do českého jazyka.

2017-06-08 Hans Jürgen Sonnenberger, Reforma francouzského Code civil

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *