Regulace hospodářské soutěže a výzvy digitalizace

Export > ICAL

Přednášející: prof. Dr. Reinhard Ellger z Max-Planck Institutu Hamburk

Před zhruba 15 lety vyvolaly digitalizace zpracování a zprostředkování informací globální strukturální přeměnu, která se dotkla veškerého života společnosti a znamenala překotný vývoj, jenž dokonale přeměnil celé oblasti soukromého života, politiky, sociálních vztahů a v neposlední řadě se významným způsobem dotkl hospodářství. V ekonomické oblasti měl za následek strukturální změny trhu se zbožím a službami. Tyto změny staví používání právních norem kartelového práva a vlastně celé jeho dogmatické ekonomické koncepty před zásadní úkoly. S tím spojené problémy kartelového práva se projevují ve všech jeho dílčích sektorech, zejména v oblasti zákazu kartelu, ale i zákazu zneužití a kontroly fúzí. Přednáška má tak za cíl poskytnout přehled o otázkách souvisejících s ochranou soutěže na digitalizovaných trzích.

Přednáška v němčině s překladem.

2018-05-10 RE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *