Renvoi v evropském mezinárodním právu soukromém

Export > ICAL

prof. Kurt Siehr, Max-Planck-Institut Hamburg

V současné době je institut renvoi (zpětný odkaz) pro právní úpravu evropského mezinárodního práva soukromého obtížně přijatelný. Jestliže však není právním předpisem vyloučen, posuzují strany v konkrétních případech tento institut velmi rozdílným způsobem. Proto existuje úsilí o to zakotvit renvoi do obecné části unijního mezinárodního práva soukromého. Přednáška proto bude prezentovat přínosy těchto úsilí, konkrétně návrhy, které budou analyzovány.

Přednáška v angličtině.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *