Role evropského soudního dvora při zajišťování právního státu v členských státech: maďarská lekce

Export > ICAL

Přednášející: prof. Dr. Pál Sonnevend, Univerzita Budapešť

Článek 2 SEU zakotvuje základní ústavní hodnoty zaručující jednotu Evropské unie. Předpokládá se, že vynucování respektování těchto hodnot je povinností soudu. Zatímco soudní vynutitelnost čl. 2 SEU je sporná, Listina základních práv Evropské unie by byla perfektním nástrojem k vynucení základních hodnot EU. Jak ukazuje rozhodnutí Siragusa, je judikatura Evropského soudního dvora příliš restriktivní, a tak brání v zabezpečení úcty k základním hodnotám Evropské unie. Evropský soudní dvůr by mohl a měl zvolit širší interpretaci čl. 51 odst. 1 Listiny základní práv EU a tak přispět k podstatně intenzivnějšímu způsobu vynucování principu právního státu, demokracie a základních práv v členských státech.

 Přednáška v angličtině.

2018-05-31 PS

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *