Sjednocování judikatury SDEU v evropském soukromém právu

Export > ICAL

prof. Felix Maultzsch, univerzita Frankfurt nad Mohanem, Rozvoj evropského a soukromého práva se vyznačuje zdokonalováním a prohlubováním stávající úpravy, jakož i novými směrnicemi jako bude směrnice o umělé inteligenci. Na druhé straně však lze jako nedostatky považovat chybějící koordinaci v judikatuře evropeizovaného soukromého práva. Přednáška se proto zaměřuje na potřebu této koordinace a prokazuje, že současně platný model kooperace soudů členských států s SDEU není schopen tento požadavek uspokojit. Proto se přednáška snaží o řešení, a to ve dvou „ideálních“ modelech. První reprezentuje decentralizovaný právněkulturní přístup, druhý je založen na centralistickém institucionálním základě.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *