Skrytá ujednání ve smlouvách a jejich výklad

Export > ICAL

prof. Christian Twigg-Flesner, univerzita Warwick,

Anglické soudy se často problémem výkladu ujednání, která nebyla ve smlouvě výslovně vyjádřena, a jež jsou nezbytná k tomu, aby smlouva plnila svůj účel. V anglickém právu byly vyvinuty principy na základě kterých Nejvyšší soud tyto případy posuzuje. V případě smluv v písemné formě problém spočívá v tom, zda je slovům třeba připisovat běžný význam, či mají být vykládány v širším, zejména obchodním kontextu, zejména s přihlédnutím k zamýšleným následkům ujednání. Výklad by však neměl napravovat nepodařený obchodní případ. Nejvyšší soud se v nedávné době zabýval případy smluv v ústní formě, v nichž jejich smysl nebyl jednoznačný. Přednáška se proto bude zabývat obecným přístupem k výkladu smlouvy s přihlédnutím k judikatuře anglických soudů včetně problémů týkajících se ústních dohod.

 V angličtině

 Možné připojení přes Teams – ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *