Slib v českém právu

Export > ICAL

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Přednáška, která navazuje na přednášku v zimním semestru, se bude věnovat tématu slibu jako jednostranného projevu vůle vůči jedné nebo více osobám a jeho úpravě v českém občanském zákoníku. Analyzovány budou základní přístupy právní úpravy v občanském zákoníku stejně jako pojetí závaznosti, odvolatelnosti a vymahatelnosti jednostranného projevu vůle. Přednáška se bude zabývat analýzou této problematiky včetně rozboru právní úpravy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *