Smlouva s ochranným účinkem pro třetí osobu, smlouva v neprospěch třetího a příslib pro třetího

Export > ICAL

Prof. Luboš Tichý

Přednáška shrne obsah referátu o smlouvě ve prospěch třetího ze zimního semestru 2018 a provede analýzu tohoto smluvního druhu v české právní úpravě. Bude se však zabývat zejména smlouvou s ochranným účinkem pro třetího, tedy problematikou na pomezí deliktního a smluvního práva, kdy v určitých, přesně vymezených hranicích lze poskytnout třetí osobě jak smluvněprávní, tak deliktněprávní ochranu před škodlivými účinky ze smlouvy. Předmětem přednášky bude též na první pohled absurdní pojem smlouvy v neprospěch třetího a opomíjený institut slibu ve prospěch třetí osoby.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *