Smluvní autonomie

Export > ICAL

Přednášející: JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

Smluvní autonomie představuje jeden ze základních principů smluvního práva a občanského práva vůbec. Přesto se od druhé poloviny 20. století hovoří o jeho úpadku. Tato kritická prohlášení poukazují na jeho selhání v různých oblastech a na rostoucí počet jeho omezení, která zákonodárci přijímají jednak za účelem nápravy těchto selhání, jednak za jinými právně politickými cíli. Tento příspěvek se bude zabývat původem, pojmem a obsahem smluvní autonomie a rozebere jeho omezení. Přitom si klade za cíl poukázat na to, že tento princip je stále živý a ovládá i nadále smluvní právo.

2018-10-11 PP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *