Smluvní pokuta versus paušalizovaná náhrada škody

Export > ICAL

Dr. Petra Joanna Šimečková Pipková,

Smluvní ujednání, kdy se jedna stran zavazuje druhé zaplatit určitou částku v případě nesplnění, prodlení či vadného plnění, nemusí představovat pouze smluvní pokutu. Může se také jednat o tzv. paušalizovanou náhradu škody. Jedná se o dva rozdílné instituty, mezi kterými však často není činěn rozdíl. Příspěvek hledá – za pomoci srovnávací metody – hranici mezi smluvní pokutou a paušalizovanou náhradou škody. Současně zkoumá důsledky tohoto rozlišování pro jejich uplatnitelnost a jejich přezkum.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *