Sňatky nezletilých v mezinárodním právu soukromém

Export > ICAL

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA

prof. Kurt Siehr (Max-Planck Institut Hamburg)

V poslední době stále více uprchlíků z islámských zemí získává v Evropě obvyklý pobyt. V mnoha islámských státech je rodinné právo součástí islámského práva nebo práva, které je inspirováno islámskou tradicí. Takové rodinné právo umožňuje uzavírat manželství i osobám mladším šestnácti let. Nejen v Německu, ale i v České republice musejí soudy toto právo aplikovat, neboť oba právní řády mají stejné kolizní normy (viz čl. 13 § 1 EGBGB a § 8 odst. 1 ZMPS). Aby uspokojily potřeby mladých manželství, některé evropské státy, jako například Německo, Nizozemsko, Švédsko a Švýcarsko, přijaly úpravu týkající se nucených manželství a manželství dětí. Ohledně ústavnosti německé úpravy bude z podnětu Nejvyššího soudu (BGH) rozhodovat německý Federální ústavní soud, který požádal o posudek Institut Maxe Plancka v Hamburku.

V angličtině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *