Soudcovská poučovací povinnost v německém procesním právu

Export > ICAL

Přednášející: prof. Dr. Andreas Spickhoff, Univerzita Mnichov.

Soudcovská poučovací povinnost se nachází podle převažujícího mínění německé právní nauky v určitém stavu napětí především k dispoziční zásadě. Tento princip nebyl ani v Rakousku (Franz Klein) nesporný, zato ale na pozadí rakouského vývoje v civilním procesu v Německu. Navíc je tato zásada v určitých procesních typech velmi uvolněná, podle rozšířeného mínění až na hranice vyšetřovací zásady. Tak vzniká problém možné podjatosti soudce, který svými pokyny ohledně vedení řízení může jednu stranu zvýhodnit. Je proto třeba nastolit „praktický soulad“ mezi nepřípustnou podjatostí a žádoucí soudcovskou poučovací povinností.

Přednáška v němčině s překladem.

2018-05-17 AS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *