Specifické regresní nároky – samostatná právní kategorie?

Export > ICAL

Dr. Robert Magnus, Univerzita Heidelberg

Většina právních řádů uznává nároky, prostřednictvím kterých určité osoby mohou zneplatnit dispozice oprávněných osob vůči osobám třetím a vynutit zpětný převod práv. Z hlediska právní dogmatiky odlišují se nároky tohoto druhu velmi výrazně od jiných nároků smluvního, deliktního a dalších civilněprávních oblastí. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že napadené právní jednání v době svého uskutečnění netrpí žádnou vadou a naopak je plně účinné a mezi osobou uplatňující nárok a osobou nárok popírající neexistuje žádný právní vztah, který by mohl ospravedlnit takovéto zneplatnění. Přednáška se zabývá typickou charakteristikou těchto nároků a navíc analyzuje výhody, kterých lze harmonizací různých právních základů docílit. Diskuse pak bude příležitostí identifikovat srovnatelné jevy v českém právu a analyzovat možnost jejich řešení.

V němčině se simultánním překladem.

2017-10-12 Robert Magnus

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *