Spotřebitelská smlouva

Export > ICAL

Dr. Rita Simon

Spotřebitelská smlouva není samostatným smluvním typem, konstruuje jednoho neprofesionálního smluvního partnera, kterého právo zvlášť chrání. Speciální ochrana slabšího smluvního partnera byla silně ovlivněna evropským právem a zásadně změnila dispozitivní smluvní právo. Nově vytvořené tzv. „Sonderprivatrecht“ má spoustu zvláštností (kogentnost, formální požadavky, speciální právo na informace a odstoupení atd.), které jsou neznámé kontinentálnímu civilnímu právu. Tato přednáška se věnuje důvodům zvláštní regulace se specifickým ohledem na informační paradigma ve smlouvě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *