Subjektivní momenty v kategorii protiprávnosti

Export > ICAL

doc. Filip Melzer, PF UPOL Olomouc,

Naše moderní právní dogmatika si za posledních 200 let navykla odlišovat protiprávnost a zavinění, jako dvě odlišné právní kategorie. Protiprávnost má být kategorií objektivní, naproti tomu zavinění má vycházet ze subjektivních hledisek. Dříve to tak samozřejmé nebylo, stejně jako to ani dnes není zcela samozřejmý přístup ve všech vyspělých právních řádech. I v našem prostředí se připouštělo působení i objektivních hledisek, jako např. v rámci posuzování zavinění odborníka. Naproti tomu nelze podobné prolínání obou hledisek pozorovat u kategorie protiprávnosti, která je často chápána jako „čistě“ objektivní. Cílem tohoto příspěvku je podrobit tento koncept „čistě“ objektivní protiprávnosti kritice. Současně je třeba se ptát, zda stále obstojí rozlišení protiprávnosti a zavinění.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *