“Traditional activism and traditional self restraint” v praxi rakouského Ústavního soudního dvora

Export > ICAL

prof. Harald Eberhard (Wirtschafts Universität Wien),

Rakouský Ústavní soudní dvůr má za sebou dlouhou historii. Je téměř tak starý, jako samotná Rakouská republika. Mnohá jeho rozhodnutí formovala významným způsobem světový názor v Rakousku a vyvolala bouřlivé diskuse. Pozoruhodná je činnost ústavního soudu v jeho dvojité funkci jako nejvyššího soudního orgánu vykonávajícího konkrétní normativní kontrolu při rozhodování o ústavních žalobách, a jako jediné instituce abstraktní normativní kontroly. V druhém případě se záhy projevila jeho aktivní úloha, kdy soud zrušoval neústavní ustanovení právního řádu, a tak donutil zákonodárce měnit i ty zákony, u nichž měl ve světle dosavadní judikatury soudu jen podezření neústavnosti. Na druhé straně již od samého počátku ústavní soud respektoval hodnotové základy zákonodárce. Hodnotová orientace však byla později významným způsobem určována judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, zejm. dialogem ústavního soudu s Evropským soudním dvorem. V němčině, se simultánním tlumočením Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *