Transparentnost smluvních ustanovení – srovnání právní praxe (ČR, Maďarska, Rakouska a Německa)

Export > ICAL

Dr. Rita Simon

I když cílem evropských předpisů je odstraňování zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských smlouvách, jejich netransparentnost je přetrvávajícím problémem. Po stručném vysvětlení pojmu transparentnost bude prezentován přehled přístupů k této otázce v ČR, Maďarsku, Německu a Rakousku a návrh optimálního řešení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *