Vázanost a její meze

Export > ICAL

Prof. Luboš Tichý

Jednou ze základních povinností smluvní strany je povinnost loajality k druhé straně a především k samotné smlouvě. Platí tedy, že strany jsou vázány. Zde ovšem je třeba použít hledisko proporcionality. Vázanost smlouvou nemůže být i s ohledem na základní lidská práva absolutní. Přednáška se proto soustředí na podmínky ukončení smlouvy, její průběh a mechanismus. Důraz je kladen především na odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy a výpověď smlouvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *