Veřejný zájem jako právní pojem

Export > ICAL

Prof. Dr. Robert Uerpmann-Wittzack, Univerzita Regensburg

V německém právu je pojem veřejného zájmu právě tak běžný jako v právu Evropské unie. Vyskytuje se jak v právních normách, tak v soudních rozhodnutích. Veřejný zájem slouží k vymezení zájmu konkrétních účastníků nadosobních zájmů, přičemž ochrana soukromých zájmů může být právě úkolem veřejného zájmu. Z uspořádání působnosti pravomocí plyne, kdo je oprávněn určovat veřejné zájmy a co vlastně v konečné instanci je obsahem veřejného zájmu. To lze zjistit teprve ze srovnání všech relevantních zájmů.

V němčině, se simultánním překladem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *