Veřejný zájem v civilním procesu

Export > ICAL

Dr. Andreas Frössel, Ústavní soud, Vídeň. 

Zakladatel rakouského civilního soudního procesního řádu Franz Klein chápal civilní proces jako určité zlo, které má negativní účinky na společnost a ekonomiku. Proto by měl být civilní proces rychlejší, levnější a účinnější a podle poznatků ekonomické analýzy práva by v zájmu úspory transakčních nákladů mělo být předcházeno nákladným soudním řízením. Z toho vychází i úsilí EU, jež se prostřednictvím svých právních aktů snaží o nové koncepce řešení sporů. Veřejný zájem je rozhodující i v otázce zpřísnění pravidel řízení pomocí lhůt nových institutů jako jsou hromadné žaloby, či rozhodnutí pro zmeškání. Veřejný zájem je relevantní i v otázce opačné tendence, jež klade důraz na větší míru autonomie stran. Příkladem jsou procesní smlouvy, jež by autonomně upravily například provádění a hodnocení důkazů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *