Vyloučení a omezení odpovědnosti za škodu způsobenou porušením smluvních povinností

Export > ICAL

Dr. Petra Pipková,

Příspěvek se zaměřuje na okolnosti a podmínky, za kterých lze platně vyloučit či omezit odpovědnost za porušení smlouvy. Zohledňuje přitom nejen okolnosti vzniku právního jednání, ale i jeho obsah a rozsah. Příspěvek zkoumá hranice autonomie vůle. Zabývá se také okolnostmi, za kterých se k platnému vyloučení či omezení odpovědnosti nebude přihlížet. Typickým příkladem zde bude rozpor s dobrými mravy či úmyslné způsobení škody. Příspěvek však zkoumá, další okolnosti. Tyto otázky řeší metodou komparační.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *