Výpůjčka zuživatelných věcí v NOZ

Export > ICAL

Zatímco v Rakousku po 200 letech změnili definici výpůjčky z odevzdání k užívání nespotřebitelné věci na věc individuálně určenou, nový občanský zákoník bez bližšího odůvodnění vykročil právě opačným směrem. Přednáška se proto soustředí na historickou a mezinárodní komparaci a pokusí se zmapovat důsledky, které tato nečekaná změna bude mít.