Náhrada nemajetkové škody, její význam a stanovení její náhrady

Export > ICAL

Prof. Luboš Tichý

Problematika imateriální škody a její náhrady je nejen u nás, ale i obecně předmětem zásadních změn a prudkého vývoje. Referát se soustředí na náhradu imateriální újmy na lidském zdraví a související problémy. Tento okruh získává  stále nové kontury: vznikají nové kategorie a subkategorie. To souvisí mimo jiné i s chápáním lidské osobnosti jako nejvyšší hodnoty, kterou deliktní právo chrání. Referát se tak zabývá otázkou, do jaké míry je náhrada imateriální újmy zrovnoprávněna s náhradou škody materiální, a dále otázkou kritérií pro stanovení výše peněžité náhrady nemajetkové újmy na zdraví. Analyzuje proto relevantní ustanovení občanského zákoníku, a to na základě srovnání s německým a rakouským právem. 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *