Význam hodnot a principů v právu

Export > ICAL

Přednášející: Mgr. Slavomíra Henčeková.
O hodnotách a principech se mluví zejména tehdy, neexistuje-li v pozitivním právu jednoznačné řešení vzniklého problému. Popřípadě tehdy, má-li někdo pocit, že řešení zde možná existuje, ale zdá se být nespravedlivé, a tuto nespravedlivost nechce tolerovat. Každopádně ale hodnoty a principy hrají v právu důležitou roli. Možná ale není úplně jasné, jakou. Co jsou právní principy, co jsou hodnoty, co mají společné, co naopak rozdílné a hlavně, jakou úlohu sehrávají při interpretaci a tvorbě práva? Bylo nacistické právo bezhodnotové? Je Radbruchova formule zárukou spravedlnosti? Jak vyřešit otázku Mečiarových amnestií, která teď rezonuje na Slovensku? Pro zodpovězení těchto otázek nám ale pravděpodobně nebude stačit právo, hledat bude potřebné také ve filosofii a v psychologii.

2017-02-23 SH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *