Základní otázky platnosti a neplatnosti právních jednání

Export > ICAL

Česká advokátní komora, velká aula: prof. dr. Reinhard Bork (Univerzita Hamburk): „Omyl a obrana proti němu v německém právu“; prof. dr. Luboš Tichý (Centrum právní komparatistiky PF UK): „Platnost a neplatnost právního jednání (o sankcích za vady)“; prof. dr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR): „Koncept neplatnosti právního jednání v českém občanském zákoníku (Hlavní východiska a neplatnost pro nedostatek formy)“, (v němčině se simultánním překladem do češtiny).