Základní otázky svěřenského fondu (vlastnictví, postavení zakladatele a povaha právních vztahů)

Export > ICAL

Prof. Luboš Tichý

V tomto roce „slaví“ právní úprava nového fenoménu, totiž svěřenského fondu v českém právním řádu pětileté jubileum. Jako transplantát québecké fiducie přinesla i do českého právního řádu novotvary, především tzv. bezsubjektové vlastnictví. Obdobně je tomu i s postavením zakladatele svěřenského fondu, který vzdor základním principům nejen québeckého práva, ale především angloamerického trustu je de facto stále neomezeným pánem nad svým do svěřenského fondu vloženým majetkem. Referát se zabývá nejen těmito problémy a přináší řešení jak de lege lata, tak de lege ferenda.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *