Změna statutu svěřenského fondu: cíle, cesty, hranice

Export > ICAL

JUDr. Vít Lederer, Ph.D.,

Za trvání svěřenského fondu se mohou vyskytnout okolnosti, na které zakladatel ve statutu nepamatoval a které znemožňují či podstatně znesnadňují dosažení jeho původního záměru. Pro tyto případy zákon nabízí řešení spočívající ve vnějším zásahu soudu, který je povolán k tomu, aby rozhodl o úpravě statutu, případně aby svěřenský fond zrušil. Ukazuje se, jak důležité je mít ve statutu dobře a jasně vyjádřený účel svěřenského fondu, neboť ten je relevantním východiskem pro správné posouzení potřeby změny statutu a pro její ospravedlnění. Není neběžnou praxí, že statut přiznává zakladateli právo změnit statut, ať už jednostranně nebo se souhlasem dalších osob. Je však takto nastavený vnitřní modifikační mechanismus slučitelný s koncepcí nezávislého vlastnictví, na níž je právní úprava svěřenského fondu postavena? Zodpovězení této otázky závisí především na zvláštní podstatě svěřenského fondu.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *