Úvod   ...

Dr. Andreas Frössel, MA

Externí výzkumní pracovníci

Andreas Frössel studoval právo a politologii na Univerzitě Vídeň (Mag. iur. 2011, BA 2011, MA 2017) a absolvoval doktorandské studium na Ekonomické univerzitě ve Vídni, kde dosáhl titul Dr. iur. v roce 2018. Na této univerzitě též pracoval jako vědecký pracovník a asistent. Jeho doktorská práce o porušení smluvních nároků třetí stranou byla publikována v roce 2019. Ještě před nástupem na Ekonomickou univerzitu pracoval jako asistent soudce rakouského Nejvyššího soudu a v současné době je spolupracovníkem rakouského Ústavního soudu. Ve své práci se soustřeďuje na soukromé právo a civilní právo procesní.

Publikace (4)

2021

Frössel, A., Troup, T., Public Interest in Insolvency Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 247-270

2019

Tichý, L., Troup, T., překlad článku A. Frössela, K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti, Právník 10/2019, 934–950

2017

Troup, T., Frössel, A.,  Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in European Review of Private Law, 4/2017, 717-763

Troup, T., Frössel, A., Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 199-233