Úvod   ...

JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Advokát

*1968

Věnuje se po celou svoji profesionální kariéru právu kapitálových trhů, investičních instrumentů a kolektivního investování, korporátnímu právu včetně akviziční problematiky a insolvenčního práva; zabývá se deliktním právem, zejména v oblasti nároků na náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy, stejně jako i trestnímu právu, zejména pak hospodářským či manažerským deliktům, a konečně daňově-právní problematice.

Průběh vzdělání:

Na začátku 90. let absolvoval na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy – obor laserová fyzika a optoelektronika a poté při zaměstnání ve finanční sféře studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Kontakty