Úvod   ...

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Rita Simon je vědecká pracovnice v Centru právní komparatistiky (CPK) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od 2011, a zaměřuje se na srovnávání evropského, německého a maďarského občanského a soutěžního práva, se zvláštním zájmem o ochranu spotřebitele a regulace síťových odvětví.

Rita Simon vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity ELTE v Budapešti. V roce 2005 získala Rita doktorský titul v oblasti soutěžního práva na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem; téma doktorské práce bylo „Regulace přispívající k vytvoření konkurenčního prostředí při liberalizaci německého trhu telekomunikačních služeb – koncepce zákonů v rámci evropských předpisů”. Kromě toho Rita absolvovala v roce 2001 na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem magisterský program v evropském a mezinárodním právu (LL.M.) a v roce 2002 postgraduální studia v oboru Business Administration na Ekonomické univerzitě v Budapešti.

Rita pracovala pro různé německé instituce jako např. Centrum pro evropská integrační studia (Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI), Právní centrum pro evropskou a mezinárodní spolupráci (Rechtszentrum für Europäische und Internationale Zusammenarbeit, RIZ), Institut východního práva (Institut für Ostrecht) a působila taktéž jako zaměstnanec maďarského Ministerstva spravedlnosti v sekci kodifikace občanského práva. Konečně byla stážistkou na německém antimonopolním úřadu (Bundeskartellamt). Doktorské studium absolvovala jako stipendistka nadace Konráda Adenauera (2002-2005), a v současné době (6-11.2013) je senior research fellow na Donau-Institut, Andrássy Univerzita Budapešť.

Publikace (7)

2022

Simon, R., Country reports- Czech Republic,  In Wais H. / Pfeiffer Th. (eds.), Judicial Review of Commercial Contracts – A Handbook, C.H. Beck, (In Gemeinschaft mit Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden und Hart Publishing, Oxford), 500 s., ISBN 978-3-406-74398-6, s. 9-35

2021

Simon, R., Consumer Protection and Public Interest, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 271-287

2018

Simon R., Ochrana spotřebitele – instrumenty veřejného a soukromého práva,  in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 292-303 (vyšlo 2018)

2017

Simon, R., Transposition of the Mortgage Credit Directive into Hungarian and Czech law – The Problem of Credit Intermediaries , 4/2017 EuCML  – Journal of European Consumer and Market Law

Simon, R., Implementace směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů v Maďarsku, Soukromé právo, č. 7-8/2017

Simon, R., Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law – country report Czech Republic, European Union, 2017 EN PDF/Volume_03 cataloge nr DS-02-17-433-EN-N, ISBN 978-92-79-68439, s. 241-286, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332 published 29.5.2017

2013

Tichý L., Sik–Simon R., A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve  – kritikus vázlat Magyar Jog (The new Czech Civil Code with a critical eye), HVG Orac Kiadó, Budapest, 12/2013, 748–753

Kontakty