Úvod   ...

Mgr. Slavomíra Henčeková

Externí výzkumní pracovníci

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku s predikátem summa cum laude. V roce 2012 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Univerzitě Řezno v Německu. Od roku 2013 studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Teorie, filozofie a sociologie práva s tématem dizertační práce „Volné nacházení práva (příčiny a důsledky)“. Během svého studia absolvovala stáže na Nejvyšším soudě Slovenské republiky, okresním soudě i v advokátních kancelářích. Vícenásobně reprezentovala fakultu na mezinárodní soutěži studentů práv – simulovaném arbitrážním sporu Willem C. Vis International Commercial Arbitration MOOT a angažovala se ve fakultní samosprávě.

Od roku 2013 je advokátní koncipientkou a specializuje se na farmaceutické a medicínské právo.

Od roku 2015 spolupracuje s Centrem právní komparatistiky.

Ve své publikační činnosti se věnuje především otázkám judikováni contra legem, právně neurčitým pojmům, právním principům, otázkám spravedlnosti a morálky, obecněji interpretaci práva a právně filosofickým otázkám.

Hovoří slovensky, česky, anglicky a německy.

Publikace (7)

2020

Tichý, L., Henčeková,, překlad článku Rainera Kulmse, Úvod do práva blockchainů, Obchodněprávní revue 1/2020, 26–35

Henčeková, S., Ještě jednou k anexi Krymu a ke svobodě projevu hoteliéra (tentokrát z Německa). Jiné právo, 26. února 2020. Dostupné na: https://jinepravo.blogspot.com/2020/02/jeste-jednou-krym.html

2019

Henčeková, S., The Normative Force of the Factual, As Derived from Examples in Czech Case-Law (March 23, 2019). Charles University in Prague, Faculty of Law, Research Paper No. 2019/I/4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3360532

2017

Henčeková, S., Is the Prohibition of Abuse of Law a Legal Principle? , in Potacs, M., Tichý, L. (eds.),  Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 57-74

Henčeková, S., Is the Prohibition of Abuse of Law a Legal Principle? (April 5, 2017). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No. 2017/I/2, https://ssrn.com/abstract=2954373

Henčeková, S., Mrva, M., Hodnotový pluralizmus a Civilný sporový poriadok. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva, 2017, s. 74–84

Henčeková, S., Mrva, M., Zákaz zneužitia práva v nových procesných poriadkoch. In Bulletin Slovenskej Advokácie 9/2017, s. 20–28

Kontakty