Úvod   ...

JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Solange Maslowski zahájila své studium práv na Reunionské univerzitě, absolutoria dosáhla na  univerzitě Toulouse 1 Capitole, kde získala později také doktorát. Studiu práva se věnovala i na Thames Valley University v Londýně a později během doktorandského studia na Právnické fakultě Karlovy Univerzity. Doktorát z evropského práva na univerzitě Toulouse 1 Capitole obhájila pod vedením prof. Joël Molinier (2009), zároveň o něco dříve obhájila český doktorát pod vedením prof. Luboše Tichého na Právnické fakultě Karlovy Univerzity (2005). Během svých doktorandských studií se věnovala problematice harmonizace práva obzvláště se zaměřením na převzetí acquis communautaire Českou republikou. Její dizertační práce na PF UK se zaměřila specificky na problematiku harmonizace české spotřebitelské legislativy.

Během svého studia byla držitelem stipendia doktorátu pod dvojím vedením francouzského Ministerstva školství a několika dalších stipendií od francouzského Ministerstva zahraničí. Jako začínající výzkumný pracovník obdržela také rektorské stipendium na Karlově Univerzitě.

Mluví francouzsky, anglicky a česky, pasivně rozumí španělštině.

Výuka

Solange Maslowski vyučovala opakovaně řadu kurzů jako Úvod do francouzského práva (ve francouzštině), Volný pohyb osob v EU (ve francouzštině a angličtině), Implementace práva EU ve Francii (ve francouzštině), Semináře z evropského práva (v češtině) na různých univerzitách (Karlova Univerzita, Anglo-americká univerzita v Praze, Univerzita Panthéon-Assas v Paříži). Opakovaně dohlížela a vedla studenty účastnící se mezinárodní soutěže v evropském právu –  the European Law Moot Court Competition a Central and Eastern European Moot Court.

Profesní zkušenosti

Solange Maslowski pracovala na pozici právníka ve dvou nevládních organizacích zabývajících se migrací, integrací cizinců a žadatelů o azyl v ČR  – v Centru pro otázky migrace a občanském sdružení Berkat.

V letech 2007 až 2011 byla zaměstnána na Katedře evropského práva na PF UK a od roku 2012 pracuje jako výzkumný pracovník Centra právní komparatistiky PF UK pod vedením prof. Luboše Tichého.

Výzkum

Po výzkumech v oblasti sbližování českého a unijního práva se v současnosti zaměřuje na problematiku vstupu a práva pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, především s ohledem na situaci ve Francii a České republice.

Je členkou několika evropských výzkumných týmů zaměřujících se na migraci či evropské právo v rámci těchto institucí – sítě evropských univerzit “Droit de l’espace de liberté sécurité justice” (Právo prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlností), Institut de Recherches en Droit Européen, International et Comparé (Výzkumný institut evropského, mezinárodního a srovnávacího práva z univerzity Toulouse 1 Capitole), Centra pro výzkum migrace na Varšavské univerzitě, PRVOUKu 4 (Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu) na Karlově Univerzitě v Praze.

Je také členkou ediční rady Central and Eastern European Migration Review a Výboru pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva. V minulosti rozsáhle spolupracovala s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze, organizovala zde semináře o harmonizaci práva, mezinárodní konference – jako např. bilaterální setkání nejdůležitějších odborníků z akademické oblasti a oblasti veřejné správy ohledně francouzské a české spotřebitelské legislativy. Z konference vzešla monografie ve francouzštině a češtině s příspěvky z Právnické fakulty UK, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a z CEFRESu.

 

Publikace (9)

2021

Maslowski, S., Public Interest as a Potential Limit to Freedom of Movement and Residence of EU Citizens, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 139-156

2019

Maslowski, S., EU citizenship and categorization of EU migrants, in Approaching Religion,  9,  1-2/2019,  s. 27-40. Retrieved from https://journal-fi/ar/article/view/77756 (open-access, ERIH plus, Web of Science)

2018

Maslowski, S., The fears that undermine EU internal migration, Journal OIKOS LIETUVIŲ MIGRACIJOS IR DIASPOROS STUDIJOS, 2018 Nr. 2 (26), Vytauto Didžiojo universitetas, 2018, s. 7-18

Maslowski S., Migranti z Mayotte, druhořadí občané? In Kovářová, E., Melecký, L. and Staníčková, M. (eds.), Sborník ze 4. mezinárodní konference o evropské integraci 2018. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1009-1016

2017

Maslowski, S.,  Význam ohrožení veřejného pořádku ve využívání svobody volného pohybu občanů Evropské unie, in Beran, K., Večeřa, M. (eds.), Soukromé a veřejné v kontextu institucionální a normativních proměn práva, Čeněk, Plzeň 2017, s. 440-452

Maslowski, S., Abuse of Social Assistance by Union Citizens on the Move, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.),  Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 308-328

Maslowski, S., The Future of Freedom of Movement of Economically Inactive Union Citizens in Book of proceedings 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development –“The Legal Challenges of Modern World”, Z. Primorac, M. Cingula (Eds.), Split 2017

Maslowski, S., Freedom of Movement of Union Citizens in the Outermost Regions of the EU in Economic and Social Development : Book of Proceedings, Przygoda M., Cingula M., Li. Y. (eds.), Varšava, 2017, s. 247-253

2016

Tichý L., Maslowski, Troup T. (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 298