Úvod   ...

Dr. iur. Stephan Heidenhain

Externí výzkumní pracovníci

Pracuje v advokátní kanceláři bnt – pravda & partner, s.r.o. od roku 2004. Je členem Německé advokátní komory (Braniborsko) a – jako evropský advokát od roku 2006, jako český advokát od července 2010 – České advokátní komory a poskytuje klientům, především investorům v České republice, rady z oblasti českého, německého a evropského práva. Studoval právní vědu v Berlíně a Tübingenu (1. státní zkouška 1994). Po referendariátu v Braniborsku (2. státní zkouška 1996) a promoci (Dr. iur.) na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou na téma evropské a polské právo ochrany spotřebitele. Mezi lety 1999 a 2003 pracoval jako právní poradce pro OBSE v Estonsku a Polsku. Je autorem několika publikací k evropskému a českému právu ochrany spotřebitele, českému insolvenčnímu a energetickému právu, jakož i k právu národnostních menšin a k volebnímu právu.

Publikace (1)

2010

Tichý L., Heidenhain M., European State Aid Law. Mnichov: C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos, 2010, 816. Právní rozhledy, 18, 2010, 20, 746–748, (book review)

Kontakty