Úvod   ...

Tobias Endrich-Laimböck

Externí výzkumní pracovníci

Vystudoval právo v Passau (EJS), Praze a Oxfordu (MJur). V současné době je doktorandem LMU v Mnichově. Specializuje se na oblast práva duševního vlastnictví, obecnou část občanského práva, jakož i vybrané problémy práva obchodního a civilního procesního.